Projektledarens förberedelser säkerställer smidigt p-husbygge

I december börjar Strängbetong bygga stommen till NCC:s nya, stora parkeringshus i Järva Krog, strax norr om Stockholm. Och projektledaren Hanna Josefsson är redan i full gång. Noggranna förberedelser är avgörande för slutresultatet.

I Järva Krog, som är en del av nya Ulriksdal, växer en större kvartersstad fram. Kontor, bostäder, butiker, restauranger och service ska samsas i en urban gatumiljö på promenadavstånd från Friends Arena.

NCC har sitt nya huvudkontor i området och står också som beställare till det nya parkeringshuset. Totalt blir det 765 parkeringsplatser, i första hand reserverade för dem som bor och arbetar i Järva Krog.

Strängbetong har anlitats för att projektera, tillverka och montera betongstommen.

Roligast i mitt jobb är att jag får vara med i alla faser i ett projekt och har stor möjlighet att påverka, säger Hanna Josefsson, projektledare på Strängbetong.

– Den stora utmaningen i det här projektet är de många ramperna, vilket gör att våra håldäck kommer att monteras med lutning i olika riktningar. Det gäller att vi håller tungan rätt i mun, säger Strängbetongs projektledare Hanna Josefsson.

Ser till att alla aktörer får rätt förutsättningar
Planerad montagestart är 14 december och ett år senare ska den första bilen rulla in i parkeringshuset. Men Hanna Josefsson jobbar redan intensivt med projektet. Många detaljer ska falla på plats innan montaget kan sätta i gång.

Projektledaren kommer normalt in i bilden i samma stund som avtalen är klara och ansvarar sedan för projektet fram till slutbesiktning. Främst handlar det om att säkerställa att alla inblandade får rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb.

– För att få till en smidig process och bästa slutresultat är det viktigt att montagechef, projekteringsledaren och projektledaren har ett nära samarbete, där vi hjälper varandra och kan bollar idéer, säger Hanna Josefsson.

Att få påverka alla faser gör jobbet meningsfullt
Konstruktörerna måste ges möjlighet att ta fram genomtänkta lösningar och tydliga ritningar för att produktionen ska gå smidigt. När produktionen går smidigt blir kvaliteten på elementen den bästa och att leveranser kan utföras i tid. Det är i sin tur avgörande för montörernas arbete och det slutgiltiga resultatet – och sist men inte minst; hur nöjd beställaren blir.

– Roligast i mitt jobb är att jag får vara med i alla faser i ett projekt och har stor möjlighet att påverka. Det är väldigt spännande och utvecklande, säger Hanna Josefsson.

Tydlig arbetsprocess skapar trygghet
Strängbetong har ett särskilt projektramverk kallat PM10-1, som består av åtta ”grindar”. I flödet måste den föregående grinden alltid passeras innan nästa kan öppnas.

– Genom att följa denna process missar vi inte något väsentligt. Det ger en trygghet för alla oss som jobbar i projektet, säger Hanna Josefsson.

De två första grindarna handlar om affärsuppgörelsen, som leder fram till ett kontrakt. Vid den tredje grinden finns en färdig order och det är då projektledaren tar vid. Grind fyra startar projekteringen, medan grind fem ger klartecken för tillverkning av element.

Vid den sjätte grinden startar själva montaget, vilket är det skede som parkeringshuset i Järva Krog befinner sig i. Det visar också hur stor del av ett projekt som utgörs av förarbete.

– Det är viktigt att vi planerar och förbereder i alla led för att det ska flyta på bra på byggarbetsplatsen. Grindarna är ett bra hjälpmedel i styrningen av våra projekt. Processen är tydlig och enkel att följa, säger Hanna Josefsson, och berättar att de två sista grindarna består av att lämna över till kund samt att stänga projektet.

Proaktivt arbete ger rätt förutsättningar på plats
För kunden är det viktigt att känna en trygghet i att uppdraget utförs i tid och med hög kvalitet. Det brukar också uppskattas att projektledaren är öppen om eventuella utmaningar och svårigheter.

– Ett gott samarbete är nyckeln till ett lyckat projekt, säger Hanna Josefsson.

Därför är tiden före byggstart fylld med möten och avstämningar, där säkerhet, tider, kvalitet, ekonomi och praktiska frågor avhandlas. Hanna Josefsson brukar också ta med kunden till fabrikerna för att visa de första tillverkade elementen.

Det nya parkeringshuset kommer att ha totalt 765 parkeringsplatser. Foto: NCC

Just nu, inför montagestart i Järva Krog, fokuserar hon på att säkerställa att alla förutsättningar på plats är de rätta. Byggarbetsplatsen ska vara tillgänglig och det ska vara möjligt att montera säkert.

Hanna Josefsson kontrollerar också att det finns tillräckligt många element tillverkade, så att den utlovade montagetakten kan hållas.

– Jag försöker jobba proaktivt för att undvika att släcka bränder. Man kommer ganska långt med att ligga steget före. Men vi behöver även vara väldigt lösningsorienterade eftersom vi hanterar många kurvor och gupp längst vägen.

Som projektledare behöver du vara strukturerad, tydlig och lyhörd
Hanna Josefsson började jobba på Strängbetong 2007, direkt efter avslutad universitetsutbildning till byggnadsingenjör, och har genom åren byggt på sin kompetens och erfarenhet inom företaget. Hon hade andra roller innan hon blev projektledare, det första var som konstruktör.

Ärlighet, tydlighet samt god organisations- och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper hos en projektledare, framhåller hon.

– Som projektledare är det viktigt att vara strukturerad. Jag har många kontaktytor, både internt och externt, och tycker om att jobba mycket tillsammans med andra. Eftersom Strängbetong är marknadsledande får jag också ofta jobba med stora och häftiga projekt.

Mer information

3 faktorer som gör att Hanna Josefsson trivs som projektledare på Strängbetong

1. Stor delaktighet. Projektledaren är med i projektets alla faser: projektering, tillverkning och montage. Möjligheterna att påverka är mycket stora.

2. Många stora och unika projekt. Eftersom Strängbetong är marknadsledande får projektledarna ofta jobba med stora och utmanande projekt.

3. Spännande och utvecklande. Projektledarna får träffa och samverka med många olika aktörer: beställare, konstruktörer, platschefer, produktionsledare med flera. Möjligheterna att växa och utvecklas inom bolaget är stora.

Läs också...