Så drivs bostadsprojektet Brandbergen på distans

I ljuset från strålkastarna pågår monteringen av 400 nya bostäder i Brandbergen utanför Stockholm. Allt ser ut som det brukar göra. Men ändå har mycket förändrats. På grund av covid-19 sker nästan all planering på distans. Och de inblandade tror att digitala möten blir framtidens sätt att samarbeta, även utan pandemi.

Fram till nästa jul pågår byggnationen av det nya bostadsområdet, på uppdrag av Serneke.

Montaget i Brandbergen pågår i mer än ett år. Strängbetong levererar och monterar stommen till samtliga byggnader, vilket inkluderar fasader, innerväggar, pelare, bjälklag, trappor och stålkonstruktioner.

– Brandbergen är ett jättestort och komplext projekt. I början var jag lite orolig för hur det skulle gå att driva projektet på distans. Även om de grova dragen fanns på plats hade mycket på detaljnivå ännu inte retts ut. Men det har fungerat mycket bra, säger Strängbetongs projektledare Tero Savela.

Brandbergen Centrum i Haninge kommun ska byggas ut med tre nya kvarter. Projektet är budgeterat till en halv miljard kronor och totalentreprenören Serneke har anlitat Strängbetong som stomleverantör.

”Mycket smidigare än vad jag vågat hoppas på”
Totalt handlar det om 3 500 kvadratmeter kommersiella lokaler, ett större parkeringshus och 402 nya bostäder i sex huskroppar. Det ena bostadshuset blir, med sina 18 våningar och 61 meter på höjden, ett nytt landmärke.

Omfattningen ställer stora krav på planering och samordning. Men byggfasen hann bara precis komma i gång innan coronapandemins första våg slog till med full kraft och satte stopp för fortsatta fysiska möten. Den digitala plattformen Teams blev det nya sättet att ses.

Sernekes projektchef Per Danielsson och Strängbetongs projektledare Tero Savela ses utomhus för första gången på ett tag.

– Att sköta projektet på distans har varit mycket smidigare än vad jag vågade hoppas på. I och med att omställningen till digitala möten var en övergång som alla var tvungna att göra, behövde det inte forceras fram mot någons vilja. Alla hade samma förutsättningar och var direkt med på tåget, säger Sernekes projektchef Per Danielsson.

Digitala verktyg underlättar samarbetet
I byggbranschen har det normala hittills varit att ses på plats. Det har sina fördelar att sitta tillsammans runt en ritning för att kunna peka, diskutera och justera, medger Strängbetongs ansvarige konstruktör Anders P Mattsson.

Men Teams har många likvärdiga funktioner, exempelvis möjligheten att dela skärm för gemensam granskning av ritningar och modeller.

– Genom digitala möten kan vi också samarbeta mer med både arkitekten och huvudkonstruktören. Vi har egna, regelbundna möten, där vi diskuterar detaljfrågor. I vanliga fall hade vi kanske bara setts vid de större sammankomster som beställaren bjuder in till och talats vid en kort stund efteråt, säger Anders P Mattsson.

Per Danielsson tycker också att de digitala verktygen underlättar arbetet. Att dela skärm är exempelvis betydligt enklare än att skriva ut alla dokument på förhand till samtliga deltagare och då se till att inget av vikt försvinner i hanteringen.

– Under arbetets gång har vi upptäckt allt mer av den teknik som finns tillgänglig och insett fördelarna med den. Tidigare uppmärksammade vi inte möjligheterna på samma sätt, eftersom vi levde kvar i det traditionella systemet.

Effektivare arbete med minskad restid
En stor fördel är ökad effektivitet. Den tid som annars hade lagts på att resa till och från ett möte kan i stället användas till att arbeta. Enligt Per Danielsson är de digitala mötena ofta mer välbesökta än de fysiska, just för att de är enklare att både bjuda in till och delta i.

Den digitala plattformen underlättar även för deltagarna att hoppa in och ut ur mötet. Då man inte är berörd av en fråga är det accepterat att tillfälligt syssla med annat, för att sedan återvända till samtalet när de egna frågorna tas upp.

– Det är rätt spridda skurar på mötena och alla har inte med allt att göra, men vi behöver ändå ha gemensamma genomgångar för att kunna rikta de frågor som dyker upp till rätt personer, säger Per Danielsson.

Förberedelser viktiga för framgångsrikt samarbete på distans

I början var det inte helt lätt att få rätt på tekniken. Det hände också att deltagarna omedvetet pratade i mun på varandra. Det är inte samma sak att tala till en skärm som till personer i samma rum. En del av den sociala kontakten går trots allt förlorad.

– När man ses på möten brukar man få en annan relation. Man tar kanske en lunch ihop och lär känna varandra. Det kan jag sakna. Man kopplar tyvärr inte upp sig på Teams fem minuter före mötet för att ta en kaffe tillsammans, säger Tero Savela.

Men med tiden har rutinerna ändå satt sig.

– För att lyckas med möten på distans är det viktigt att förbereda sig noggrant, annars kan de ta alldeles för lång tid och bli svåra att styra. Det är också viktigt att dokumentera det man kommer överens om, säger Anders P Mattson.

– Det handlar om att ha en tydlig bild av hur mötet ska gå till och vem som ska göra vad. Det ställer också krav på mig som mötesledare att vara extra tydlig med vems tur det är att prata, tillägger Per Danielsson.

Montaget i Brandbergen pågår i mer än ett år
De tre kvarteren i Brandbergen byggs i lika många etapper. Strängbetong levererar och monterar stommen till samtliga byggnader, vilket inkluderar fasader, innerväggar, pelare, bjälklag, trappor och stålkonstruktioner.

Kvarter ett började byggas under hösten. Kvarter två påbörjas i februari. Därefter pågår dessa etapper parallellt fram till sommaren med dubbla montagelag på plats. Sista etappen inleds efter semestern och till nästa jul ska Strängbetong vara helt klara.

Två av Strängbetongs montörer kontrollerar en vägg ute i Brandbergen.

De två byggnaderna i kvarter ett får matrisgjutna fasader , medan övriga fyra hus får klinkerfasader . De förstnämnda tillverkas i Estland och de sistnämnda på Strängbetongs anläggning i Hudiksvall. Dessutom är ytterligare tre av Strängbetongs fabriker inblandade.

– En utmaning för oss har varit att granska de första elementen. Normalt besöker vi ju alltid fabrikerna och tar även med oss kunderna, men det kan vi ju inte göra nu. I stället får vi bilder, som vi godkänner digitalt. I Hudiksvall ska klinkerelementen även filmas för att de ska kunna visas för beställaren och arkitekten, säger Tero Savela.

Digitala möten kommer att bli allt vanligare
Per Danielsson tror att de digitala mötesformerna är här för att stanna, även när pandemin är över.

– Andra branscher har ju jobbat så här länge. I byggbranschen har vi bara haft lite svårt att bryta kutymen att alltid ses fysiskt.

I början och slutet av ett projekt samt då och då under arbetets gång kan det vara bra att ses på plats, men det mesta kan skötas på distans, menar Tero Savela.

– Digitala möten är helt klart det nya. Allt fler kommer att inse det, tack vare den ökade effektiviteten.

Anders P Mattsson upplever att det har gått snabbt att anamma den nya tekniken, inte minst på Strängbetong:

– Förr om något krånglade till sig på ett bygge åkte vi konstruktörer alltid dit, men det får vi ju inte längre. I stället har montörerna börjat med livefilmning, så att vi gemensamt kan komma fram till en lösning. Det känns väldigt kreativt.

Detta levererar Strängbetong till Brandbergen Centrum
• Balkonger och klinkerfasader. Tillverkas på Strängbetongs anläggning i Hudiksvall, med tillhandahållet klinker av beställaren Serneke.
• Trappor. Tillverkas på Strängbetongs anläggning i Norberg.
• Innerväggar. Tillverkas på Strängbetongs anläggning i Örebro.
• Håldäcksbjälklag och pelare. Tillverkas på Strängbetongs anläggning i Kungsör.
• Matrisgjutna fasader. Tillverkas av det estländska systerbolaget EBE, som likt Strängbetong ingår i Consoliskoncernen.
• Stålkonstruktioner. Tillverkas av den externa samarbetspartnern Monik utanför Tallinn i Estland.

Mer information

5 framgångsfaktorer för att driva ett stort byggprojekt på distans

1. Ha koll på tekniken. Det kan vara en utmaning att få rätt på tekniken, allt från hur man loggar in till hur man syns och hörs under ett digitalt möte. Men de digitala plattformarna har också många möjligheter. Lär dig hur systemen fungerar och dra nytta av fördelarna.
2. Förbered dig noggrant. Framför allt den person som bjuder in till ett digitalt möte bör ha en tydlig agenda och mål för sammankomsten, så att samtalet drivs i rätt riktning och leder fram till något. Ännu bättre blir det om även alla deltagare är ordentligt förberedda.
3. Dokumentera beslut. Det kan vara svårt att komma ihåg allt som har sagts och beslutats under ett möte. Framför allt om det hinner gå lite tid mellan träffarna. Dokumentera därför alltid allt ni kommer överens om.
4. Var tydlig. Det är viktigt att vara tydlig i alla steg och på alla nivåer, så att alla inblandade vet vad som ska göras och vem som ansvarar för det. Under ett digitalt möte är det också viktigt att vara extra tydlig med vem som har ordet.
5. Variera kommunikationen. Teamsmöten är bra, men glöm inte bort mail- och telefonkontakt. Det kan ibland vara mer effektivt, exempelvis för att stämma av eller bekräfta något som man har kommit överens om. Att tala en och en på telefon kan också leda till helt andra diskussioner än om man sitter många i grupp.

Läs också...