SCA bygger rekordfabrik med prefabelement från Strängbetong

sca

I Östrand, Medelpad, bygger SCA den största produktionslinjen i världen för blekt barrsulfatmassa. Investeringen på 7,8 miljarder resulterar bland annat i ett nytt renseri, kokeri, blekeri samt en ny fiberlinje.

Jättelika betongbalkar på 38 ton och med en längd 32 meter långa, spänner över taket i det nya renseriet.

sca
Montage av pelare.

Solen leker fram reflexer i Bottenhavet och björkarna ståtar med sin närmast neongröna försommarfärg. Men på SCA i Östrand råder inget semesterlugn. Tvärt om. Enorma  byggkranar lyfter av betongelement, några montörer tar emot en pelare och ett arbetslag monterar en byggställning som löper runt ett silverfärgat torn. Parallellt med den dagliga massaproduktionen byggs en helt ny produktionslinje som kräver bland annat två nya produktionshallar i prefabricerad betong.

Det är en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna och den största i Norrland någonsin. I juni 2018 beräknas projektet Helios stå klart. Då har SCA Östrand fördubblat sin produktionskapacitet från 430 000 ton till 900 000 ton massa per år.

– I det här projektet är det extra viktigt för oss att samarbeta med erfarna leverantörer.  Det var en av anledningarna till att valet föll på Strängbetong som bland annat bygger de nya produktionshallarna, säger Michael Nordström, byggprojektledare på SCA.

De tuffa tidplanerna är ett tungt vägande skäl till att SCA valde att bygga i prefabricerad betong. Men det fanns fler anledningar.

sca
SCA i Östrand.

– Betongens egenskaper klarar våra krav på laster och spännvidder för balkar, materialet skärmar av ljud på ett bra sätt och klarar även det bistra klimatet vid Bottenhavet med is, fukt och kyla på vintern.


Den nya produktionslinjen
kommer att kräva motsvarande elva lastbilar tall- och granvirke i timmen (varav hälften transporteras via tåg) för den dagliga produktionen av barrsulfatmassa.

Vore det inte naturligt för SCA att satsa på fabriker som åtminstone delvis består av trä?

– I teorin skulle vissa väggar eller detaljer kunnat ha byggts av trä. Men i ett jätteprojekt som detta med en tight tidplan har vi valt bort allt som kräver extra tid, förklarar Michael Nordström.

Den nya produktionsanläggningen utrustas med den senaste tekniken för att minimera utsläpp till luft och vatten. Trots den fördubblade produktionskapaciteten kommer utsläppen att ligga på samma nivå eller lägre.

SCA
En av industrihallarna som växer fram med prefabricerade betongelement från Strängbetong.

Mer information

Ny massafabrik gynnar tillväxt och sysselsättning
 • SCA Östrand fördubblar sin produktionskapacitet från dagens 430 000 ton till 900 000 ton barrsulfatmassa per år.
 • Här byggs ett nytt renseri, en ny indunstning, ny torkmaskin med två nya balningslinjer, ny vattenrening, ett nytt blekeri, en ny fiberlinje med kokeri, ett nytt mixeri, två nya turbiner samt sodapannan expanderas.
 • I juni 2018 beräknas projektet stå klart. Det blir då den största produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen.
 • Projektet har fått namnet Helios, efter solens gud i den grekiska mytologin. Genom Helios får Timrå och Norrland en massafabrik som i decennier kommer att skapa tillväxt, sysselsättning och välfärd.
 • När den nya linjen står klar erbjuder SCA klorfri och klordioxidblekt barrsulfatmassa producerad med råvara från ett hållbart skogsbruk.
 • Den nya produktionsanläggningen utrustas med den senaste tekniken för att minimera utsläpp till luft och vatten.
 • SCA Östrand: 215 anställda. Med SCA Underhåll inräknat: 300 anställda.
Tunga betong-fakta om den nya produktionslinjen
 • Strängbetong levererar prefab-element till följande byggnader: renseriet, kokeri, fiberlinje, släckarbyggnad, elfilterbyggnad, kontrollbyggnad och pumpgrop . En övervägande del av elementen tillverkas av Strängbetong i Långviksmon.
 • Totala antalet prefabelement från Strängbetong: 4 000. Gäller de byggnader som nämns ovan. Totalvikt samtliga element: cirka 30 000 ton.
 • Renseriet är en av de större nya produktionshallarna; här är takbjälkarna 38 ton tunga, 32 meter långa och 2,5 meter höga. De tillverkas av Strängbetong i Långviksmon.
 • För att bygga renseriet (byggnad rest), kokeriet och fiberlinjen (arbete pågår) har ett hundratal personer, varav 20 perfabmontörer arbetat heltid under ett års tid.

 

Läs också...