Så gav ett nära samarbete en smidigare byggprocess

Tegelfasad Ekebäckshöjd, levererat av Strängbetong

Goda tidsmarginaler och tydlig kommunikation lägger grunden för en smidig byggprocess, vilket bidrar till hög kvalitet och lägre kostnader. Det nya äldreboendet i Ekebäckshöjd i Göteborg, där Strängbetong står för stomme och fasad, är ett utmärkt exempel på det.

Stena Fastigheter har höga ambitioner med det nya kvarteret Ekebäckshöjd i stadsdelen Högsbo i sydvästra Göteborg. Tanken är att inspirera till ett kreativt och socialt boende, där ett antal gemensamma mötesplatser ska bidra till en gemytlig gårdsgemenskap.

Ovanpå husen anläggs en takpark och i tvättloungen kompletteras tvättmaskinerna med en verkstadshörna, platser för jobb och studier samt utrymmen där grannar och vänner kan umgås.

Några av de totalt 600 bostäderna ska också bli ett så kallat co-living, där alla har egna rum och badrum men också tillgång till gemensamma ytor.

Prefablösningarna kom till sin rätt på harmoniskt bygge
Utbyggnaden sker successivt. Första etappen består av äldreboendet Vardaga med 90 lägenheter samt butik och gym på nedre plan. I byggnaden ryms också ett stödboende för nio unga personer. Inflyttningen är planerad till i början av år 2021.

Huskroppen är redan på plats, med stomme, innerväggar, bjälklag och teglade ytterväggar levererade och monterade av Strängbetong. Projektledaren Hanna Nilsson och platschefen Ove Olsson beskriver ett harmoniskt bygge, där prefablösningarna verkligen kom till sin rätt.

Strängbetong Hanna Nilsson, projektledare
Hanna Nilsson,projektledare på Strängbetong

Efter två inledande veckor med en del knepiga utmaningar, däribland svängda väggar, flöt bygget på i jämn takt från mitten av april till slutet av augusti med få ändringar och tillägg.

– Det var ytterst få gånger som vi behövde såga i en vägg för att något var fel, säger Ove Olsson.

Gott om tid i projekteringen gynnar den fortsatta processen
Enligt Hanna Nilsson var det goda tidsmarginaler och en effektiv kommunikation som lade grunden till en stressfri arbetsmiljö för alla inblandade. Inget behövde pressas fram under processens gång. Samarbetet med huvudentreprenören AF Bygg startade tidigt.

– Vi har en jätteduktig säljare, Marcell Tengelin, som under säljfasen alltid går väldigt grundligt igenom projektet, både internt och med beställaren. Det gör att alla inblandade är helt på det klara med vad som gäller och vilka förutsättningarna är, säger Hanna Nilsson.

Gott om tid i projekteringen lägger en stadig grund för det fortsatta arbetet. Ju fler frågor som reds ut i början, desto färre diskussioner uppstår i efterhand. I stället kan alla koncentrera sig på sina respektive ansvarsområden.

– Det är viktigt att alla som är delaktiga känner ett ägarskap i projektet redan i ett tidigt skede. I kombination med en rimlig tidsram är det en stor framgångsfaktor, säger Hanna Nilsson.

Fabrikerna hann med kontroller och åtgärder före leverans
Samtliga fabriker involverade i Ekebäckshöjd levererade genomgående material av hög kvalitet, eftersom det fanns tid för noggranna efterkontroller och eventuella åtgärder innan byggelementen skickades iväg.

– Om ett projekt har sålts med för snäv tidsmarginal hinner man inte tänka efter och titta igenom allt lika noga, säger Ove Olsson.

I de fallen är risken stor att eventuella brister måste åtgärdas på byggarbetsplatsen i stället.

– Det är lätt att saker missas eller faller mellan stolarna, om man måste stressa sig igenom projekteringen. Då tar det längre tid och kostar mer ute på plats, säger Hanna Nilsson.

Den här gången slapp montörerna småfel som felplacerade plåtar eller saknade hak för stålbalkar. De kunde därför koncentrera sig fullt ut på sin huvuduppgift och hade tid över även för omsorgsfull städning. Större fokus kunde även läggas på säkerheten.

– Utan stress blir montörerna på bättre humör. Alla vet vad de ska göra och allt flyter bara på, säger Ove Olsson.

Lösningsfokus redde ut alla frågetecken
Samarbetsviljan mellan samtliga personer på byggarbetsplatsen gjorde också sitt till för den goda stämningen. Om kluriga frågor dök upp fanns det alltid möjlighet att diskutera dem.

– Jag skulle vilja säga att det var AF Byggs förtjänst. De fokuserade aldrig på att hitta syndabockar, utan jobbade i stället för att finna lösningar. Det skapade ett väldigt gott arbetsklimat, som spred sig ut till oss entreprenörer och leverantörer, säger Hanna Nilsson.

Ove Olsson tycker själv att han är lätt att samarbeta med. Han försöker alltid ha ett öppet sinne, även när han stöter på folk med en motsatt inställning.

– Då får man försöka hjälpa dem på traven och vara samarbetsvillig i alla fall. Men här var alla otroligt bra att ha att göra med.

Trygghet och samhörighet skapar trivsel
Både Hanna Nilsson och Ove Olsson jobbar var och en på sitt sätt för att skapa trivsel.

Ove Olsson beskriver sig som en ganska snäll arbetsledare. I grunden är han murare och har genom åren haft många olika roller inom Strängbetong. Han har inga problem med att själv hugga i om det behövs.

– De flesta jag jobbar med känner till min bakgrund och känner sig trygga med mig. Jag är inte hetsig, utan ganska lugn i min ledarstil. Om något inte fungerar hjälper jag hellre till än sitter kvar inne på kontoret. Pappersarbetet kan jag i så fall ta hand om på kvällen i stället.

För Hanna Nilsson är det viktigt att skapa samhörighet och se till att alla inblandade med jämna mellanrum träffas ansikte mot ansikte även om många sitter utspridda i olika delar av södra Sverige.

– Det är verkligen viktigt att man sätter sig i samma rum och diskuterar, att det inte bara blir via mejl. Om man har träffats blir det också enklare att ringa varandra för att ställa snabba frågor.

Mer information

5 sätt att skapa en smidig byggprocess

Tid: Etablera ett tidigt samarbete och genomför projekteringsfasen i lugn och ro. Det sparar tid och kostnader senare i processen, då brister och misstag lättare undviks.

Delaktighet: Se till att alla aktörer i projektet känner sig involverade. Det borgar för ett större engagemang från alla parter.

Kommunikation: Ha en öppen dialog om de utmaningar och begränsningar som finns i projektet, både internt och med övriga aktörer. Det gör att alla inblandade vet vad som gäller och vilka förutsättningarna är.

Samarbete: Etablera ett arbetsklimat som premierar samverkan, där man tar ett gemensamt ansvar för de utmaningar som uppstår längs vägen. Det leder till snabbare och bättre lösningar.

Lösningsfokus: Leta inte efter syndabockar. Skyll heller inte på varandra om något trots allt går fel, utan jobba tillsammans för att finna en lösning. Det skapar en god arbetsmiljö och större trivsel för alla.

Läs också...