Strängbetong levererar stommen till studentbostäder i Linköping

Colonia II, Arkitektebild: Winell & Jern

Strängbetong har fått förtroendet att leverera stommen till 374 studentlägenheter i Linköping med projektnamnet Colonia 2.

I Linköping finns området Colonia som redan idag har studentbostäder och som nu ska bli fler Lägenheterna kommer att fördelas på sju huskroppar norr respektive söder om det befintliga området.

Byggherre är Grön Bostad Intellektet AB genom ByggVesta Development AB och beställare är Bygg Vesta AB. Arkitekter är Winell och Jern. Inflyttningen sker i juli 2020.
Projektet innehåller de flesta elementtyperna ur Strängbetongs produktsortiment som håldäck, trappor, balkonger, loftgånger gråväggar, samt stålpelare och stålbalkar.

Marcus Björk

Håldäcken som levereras till Colonia 2 är av typen HD/F 20- F155, en lättare platta med stora kanaler vilket reducerar kolidoxidutsläppen med ca 40 % jämfört med ordinarie stomme.

– Vi på Strängbetong är mycket glada att ha fått förtroendet att leverera stommen till Colonia 2. Vi har tillsammans med BetonMast genomfört en rad lyckade projekt i Göteborgsområdet, därför extra kul att vi nu får fortsatt förtroende och denna gången i Linköping, säger Marcus Björk, affärschef på Strängbetong.

Montagestarten är planerad till mars 2019.

Läs också...