Strängbetong Studios™, nytt koncept för smålägenheter

Strängbetong Studios

Strängbetong har tagit fram ett nytt koncept för smålägenheter, som kallas för Strängbetong Studios.

Det är ett stomkoncept framtaget för smålägenheter i första hand, och finns i två utföranden, ett loftgångshus och ett korridorhus. Bägge kan utföras upp till åtta våningar och kan varieras för att åstadkomma dynamik och få tilltalande husvolymer.

– Vi har dels sett en ökad efterfrågan på stomlösningar för smålägenheter, dels ser vi strömningar omkring oss som den ökade urbaniseringen. Dessa två faktorer har lett till att vi nu

Henrik Vinell, affärsutvecklare, Strängbetong.

har tagit fram ett särskilt koncept för just smålägenheter. Med Strängbetong Studios är vi övertygade om att vi hittat en betydligt hållbarare lösning som ger kvalitetsboende till rimliga byggkostnader, berättar Henrik Vinell, affärsutvecklare på Strängbetong.

Konceptet är en helprefablösning med håldäck och bärande fasader, där håldäcken kan utföras som TermoDeck som är en särskild lösning för distribution av värme, kyla och friskluft.

Håldäck är i sig en erkänt materialsnål produkt, men som oftast kompletteras med pågjutning för att klara ljudkrav.

– I Studios utgår vi från vårt allra lättaste håldäcksbjälklag som istället kompletteras med uppstolpat Granab golv. Det gör att vi klarar ljudklass B till en väsentligt minskad materialåtgång, fortsätter Henrik Vinell.

Strängbetong Studios
Strängbetong Studios är ett hållbart koncept med materialsnåla produkter.

Den slimmade designen och de produkter som ingår i konceptet minskar koldioxidutsläppet från stommen med ca 30%, jämfört med om Strängbetong hade valt andra produkter.

– När vi utvecklade konceptet var det en uttalad målsättning att vi ville bygga hållbart, och smart, konstaterar Henrik Vinell.

En annan poäng med konceptet är det behövs inga speciella våtrumsbjälklag och du kan själv välja mellan prefabricerad våtrumsmodul eller platsbyggt. Frånvaron av pågjutningar ger ett torrare bygge och med det ett snabbare färdigställande av huset.

Konceptet med smålägenheter erbjuder också möjligheten att välja den fasad du vill från den breda fasadpalett som Strängbetong har.

Läs också...