Superhuset som för industritraditionen vidare

Stockholm Lighthouse på Kvarnholmen

Minimalt med utrymme och en liten, starkt sluttande och svåråtkomlig byggplats. Förutsättningarna för konstruktion och montering av det monumentala Stockholm Lighthouse var tuffa. Men Strängbetong antog utmaningen utan att tveka.

Flera montörer står tätt på rad. De tar spjärn mot den nakna betongen, pressar händerna mot ett väggelement som sakta sänks ned av den stora lyftkranen i den hårda vinden. Männen befinner sig drygt 40 meter ovanför marken, tryggt innanför det röda skyddsstaketet. Tillsammans tvingar de elementet på plats. Våningsplanet är smalt och lämnar inte mycket utrymme.

Jesper Jonasson, platschef för Strängbetong på StockholmLightHouse
Jesper Jonasson, platschef för Strängbetong på StockholmLightHouse.

Montörerna står på en av de framväxande huskropparna som tillsammans utgör Stockholm Lighthouse och snart kommer att rymma 226 lägenheter. Husen ligger på Kvarnholmen i Stockholm, i en brant sluttning ner mot vattnet där Östersjön flyter in i huvudstaden. De liknar ingenting annat som Strängbetong eller någon annan har konstruerat. Varken visuellt eller som konstruktion och projekt.

Havet sett från Stockholm LightHouse.
Havet sett från Stockholm LightHouse.

Det är platschefen Jesper Jonasson som ger bilden av det krävande jobbet att montera elementen. Under vårt besök är nästan alla element på plats och vi står i husets högsta del, det så kallade Torktornet. I öster ser vi en miniatyr av en röd-vit Finlandsfärja mot en fond av skärgårdsöar. Den stävar långsamt in mot Saltsjön och kajen vid Stadsgården. Precis nedanför – nästan 80 meter under oss – klyver en skärgårdsbåt vattnet på sin färd in mot city.

Hela bygget sker i ett synnerligen utsatt läge med hård vind. De smala huskropparna och deras placering ger extremt lite utrymme vid monteringen.

– Den där kranen, till exempel. Jesper Jonasson pekar mot en av de två jättelika lyftkranarna som står mellan husen.

– Den står så nära att kranföraren måste anpassa sitt körsätt. Ju högre upp huset kom desto mer var kranföraren tvungen att dra in lasten innan han vred kranen i rätt position. Annars hade kranens lutning som uppstår vid lyftet, fått den att krascha in i fasaden. Ska tilläggas att kranens möjliga rörelser är noga uträknade.

Therese Andersson är en av konstruktörerna och projekteringsledarna på Strängbetong.
Therese Andersson är en av konstruktörerna och projekteringsledarna på Strängbetong.

Stockholm Lighthouse är inte bara ett bostadshus. Totalt består det av tio byggnader av skiftande karaktär, som är sammanbundna till en enhet på olika sätt. Det är så komplext att det inte heller har kunnat hanteras som bara ett projekt, utan snarare fyra-fem. Det säger Therese Andersson som är en av konstruktörerna och projekteringsledarna på Strängbetong.

– Det är flera olika hustyper, en stor blandning av material och många varierande byggtekniska lösningar. Projekteringsmässsigt har det varit oerhört omfattande och krävande, säger hon.

Projektets komplexa natur har sitt ursprung i kraven som slås fast i detaljplanen för området, att bibehålla karaktären hos den miljö som

Kvarnholmen1942, vars uttryck är förlaga till StockholmLightHouse
Kvarnholmen1942, vars uttryck är förlaga till StockholmLightHouse. Foto: Kvarnholmen.se

fanns här tidigare. Den dominerades av KF:s siloanläggning från 1927, med silos i två rader och ett torktorn på ena sidan.

Konstruktionen är en veritabel provkarta på uppfinningsrikedomen hos de inblandade konstruktörerna. En av husdelarna skulle sväva, eller i vart fall ge den illusionen. Lösningen blev en konstruktion av stålpelare, balkar och ramar som lyfter huset ovan berget.

Fasaden skulle i stora delar inte ytbehandlas. Den råa betongytan skulle bidra till att skapa den industriella känsla som historiskt har präglat platsen. Det ställde särskilda krav på gjutningen, eftersom alla element behövde få samma kulör och utseende.

Väggarna som syns på huskroppen intill vår utsiktsplats i Torktornet, består inte bara av betongelement, utan är en mix av flera olika material. Plåt, glas och utfackningsväggar av trä.

Konstruktören Therese Andersson berättar att ”väldigt få knutpunkter i projektet har gått att lösa med standardlösningar”. Det har varit svårt och ytterst krävande. Konstruktion, planering, logistik såväl som produktion och montage av elementen har tvingat fram det bästa hos var och en.

Therese Andersson och hennes kollegor konstaterar att alla nya projekt förefaller lite enklare nu, när de har erfarenheterna från Stockholm Lighthouse att luta sig mot.

– Efter det här kan vi nog konstruera och bygga vad som helst! Så känns det i alla fall, säger Therese och skrattar.

Strängbetong som är engagerade i Stockholm LightHouse.
Projektteamet från Strängbetong som är engagerade i Stockholm LightHouse. Fr vänster Tage Ek, Jakob Toresbo, Therese Andersson, Domenec Espinet, Micaela SandinBlomqvist, Johan Fredin, Jesper Jonasson och Anders Karjer.

Mer information

Stockholm Light House är nybyggnation av bostäder med underliggande garage i två plan på Kvarnholmen i Nacka. Totalt är det 225 lägenheter som säljs av JM/PEAB Bostad. Inflyttningen är beräknad till 2017/2018.

 

Läs också...