Tänk trappa tidigt – goda råd inför valet av trappa

Herrljungatrappan har funnits i snart 90 år och utvecklas ständigt för nya behov, krav och normer. Strängbetongs trappexperter hjälper dig gärna att finna bästa möjliga lösning. Här berättar Lisbeth Johansson, affärsansvarig i Herrljunga, vad du bör tänka på inför valet av trappa.

Vilka är de vanligaste frågorna du får om trappor?
– Jag och mina kollegor får ofta frågor om trappornas utbredning och geometri. Uppdragsgivarna vill försäkra sig om att de trappor de köper uppfyller gällande krav och normer, exempelvis för barnsäkerhet, tillgänglighet och utrymning. Många har också funderingar om upplagspunkter och anslutningsdetaljer till väggar och bjälklagskanter. Det är också vanligt att diskutera ytskikt och kulörval med oss.

Lisbeth Johansson, affärsansvarig i Herrljunga.

Vilka konkreta verktyg är särskilt uppskattade?
– På Herrljungatrappans webbplats har vi tagit fram ett särskilt ritningsverktyg, där man kan hitta alla våra trapptyper och få en tydligare bild av vad de olika alternativen innebär. Ofta går vi in där gemensamt med kunden och gör olika val. Sedan kan kunden ladda ner en ritning med de val som gjorts. Ju tidigare i byggprocessen man vänder sig till oss, desto enklare blir det att få till bästa lösningen.

När är en svängd trappa det bästa valet och när är det bäst med en rak? Bör man ha vilplan eller inte?

– Raka trappor är ofta bekvämare och säkrare att gå i och dessutom lättare att montera, men svängda trappor kräver mindre utrymme. Så det handlar ofta om hur stort trapphuset är. Om utrymme finns är trappor med vilplan helt klart att föredra, för de är också lättare att gå i. I vårt ritningsverktyg är det lätt att se hur ytorna i byggnaden påverkas av en rak respektive en svängd trappa.

Vad väljer den som har en mindre budget?
– Då ska kunden välja raka trappor och begränsa sina tillval. Det är basutbudet som gäller, vilket innebär att skurlisten kanske måste väljas bort, att ledstången får vara i stål i stället för i trä och att kunden får välja den lägsta prisklassen, prisklass A, för terrazzoytan.

Vilken är den mest minnesvärda trappa som ni har producerat?
– Vi har levererat trappor till många spännande projekt genom åren. Ett som har fastnat särskilt i minnet är Kuggen på Lindholmen i Göteborg, en byggnad som tillhör Chalmers Tekniska Högskola. Dit levererade vi stora, runda trappor, som var helt fribärande och inspända i bjälklagen. Önskemålet var att trapporna skulle se svävande ut. De fick inte delas, utan skulle levereras i ett stycke. Det innebar stora utmaningar i alla led, från tillverkning och hantering till transport och montering.

Kan man få en rosa trappa?
– Ja, absolut! Vår terrazzobeläggning finns i dag i 36 standardkulörer, indelade i fyra prisklasser, men vi samarbetar också gärna med arkitekter och projektörer för att få fram nya kulörer och unika recept. Eftersom trapporna ofta ska stå många år i en byggnad följer de i regel inga särskilda trender, utan utförs för det mesta i klassiska färger. Det blir mycket grått, vitt och svart. Sedan målas kanske trapphusväggarna i en trendig färg i stället. Det är också vanligt att vi tillverkar och levererar slätgjutna gråbetongtrappor som färdig yta eller gråbetongtrappor som sedan beläggs med något annat material, exempelvis klinker eller trä, ute på bygget.

Vad ska man tänka på vid valet av trappräcke?
– Framför allt att de har en barnsäker och tillgänglighetsanpassad utformning. Våra räcken kan med fördel levereras i samband med att vi levererar själva trappan. Då kan räcket användas som skyddsräcke under byggtiden.

Vill du veta mer om Herrljungatrappan?
Hör av dig till Lisbeth, Peter, Daniel eller Lars på Herrljungatrappan

Mer information

5 råd inför trappvalet
  1. Kontakta Herrljungatrappan i ett så tidigt skede som möjligt för diskussion och guidning för att komma fram till bästa möjliga lösning för just ditt projekt. Ritningsverktyget på Herrljungatrappans webbplats är ett bra stöd.
  2. Tänk på att storleken på trapphuset påverkar övriga ytor i huset. Om du har en given trapphusyta att utgå ifrån kan Strängbetong hjälpa dig att hitta den bästa lösningen. Om du har mer öppna förutsättningar, kan du exempelvis få en beräkning av vilken yta ditt trapphus minst behöver för att leva upp till rådande krav och normer.
  3. Anpassa trappan efter övriga funktioner i huset. Om det finns en hiss för bårtransport kan det räcka med en smalare trappa, annars behöver den kanske vara bredare.
  4. Utgå ifrån vad byggnaden ska användas till. Om det är en skola med små barn bör du exempelvis lägga extra fokus på barnsäkerheten och ha trappor med lägre steghöjd och kanske ledstänger på dubbla nivåer för att vara bekväm för både barn och vuxna. Trapporna ska kanske också förses med halkskydd.
  5. Överväg noggrant valen av utformning och färgval. Utseendet på trappan styrs av såväl funktion och syfte som placering och budget. En centralt placerad trappa med tydlig exponering kräver kanske en annan estetik än en mer undanskymd trappa.

Läs också...