Hållbar tillverkning av trappor

En medarbetare sätter skyddsfilt på den svängda trappan, tillverkad i Norberg.

Det tar minst tolv månader att bli en skicklig formsnickare. En viktig kompetens, då Strängbetongs produktion i Norberg präglas av både hantverksskicklighet och effektivitet. Ingen annan aktör i landet konstruerar, snickrar, armerar och gjuter lika många unika trappor per år. Vi reste till Västmanland för att ta reda på mer om Forssellstrappan.

Det är fortfarande becksvart när de första medarbetarna svänger in på parkeringen utanför Strängbetongs produktionsbyggnader i Norberg. Klockan fem på morgonen inleds arbetsdagen med att varsamt lyfta upp de trappor som gjöts igår. Svängda trappor, raka trappor, betongspindlar och vilplan körs ut till lagergården, där de härdas innan vidare transport till byggarbetsplatser runt om i landet.

Affärsansvarig Mathias Forsberg
Affärsansvarig Mathias Forsberg.

Renar och återanvänder vatten
Mathias Forsberg, affärsansvarig på Strängbetong i Norberg, viker undan en skyddsfilt på en svängd trappa. Ett steg med Almonityta blottläggs, där ballasten går i vitt, orange och brunt.

– Ett trappräcke i ek till den här trappen blir väldigt snyggt, kommenterar han.

En traktor med skopan fylld av ballast kör förbi och Mikael Norgren, fabrikschef, nickar åt nordost.

– Där ligger vår sedimenteringsbassäng. Det går åt mycket vatten i produktionen, i synnerhet när vi slipar stegen. För miljöns skull renas och återanvänds vattnet i ett slutet kretslopp, förklarar han.

Främst lokal ballast
Huvuddelen av ballasten som används i produktionen kommer från områden som ligger inom några mils radie från Norberg.

– Vi prioriterar hållbarhet och miljö så högt vi kan. Att återanvända vattnet är ett sätt, att måna om att transporterna blir så korta som möjligt är ett annat. Ett tredje är betongrecepten som kontinuerligt utvecklas för att bli så miljömässigt hållbara som möjligt, utan att göra avkall på kvalitén förstås, säger Mathias Forsberg.

Steg, formar, armering, gjutning
Inne i produktionshallarna råder full aktivitet. I den stora hallen arbetar sex formsnickare med att bygga de ställbara och flexibla trappformarna. I dem fästs armeringsjärn som fungerar som ett skelett för betongen. När stegen och armeringen finns på plats är det dags att tippa i betongen. För svängda trappor krävs minst tre personer som samarbetar för att trappan ska bli jämn, fri från luftbubblor och av högsta kvalitet.

Jennifer Eriksson, Mikael Jansson och Kim Schirlbauer pressar och föser ut betongen i en svängd trappa. De arbetar snabbt och fokuserat; använder verktyg, handskbeklädda händer och en vibratorstav för att fördela betongen jämnt. Svängen är svårast, betongen måste pressas ut i rätt mängd, innan den kanar ned för långt. När betongen är på plats används en roller för att släta till undersidan.

Nya formar, bättre stadga
Åttio procent av de trappor som tillverkas i Norberg är helt unika i sin form.

Mikael Norgren är fabrikschefvid Strängbetongs produktion i Norberg.
Mikael Norgren är fabrikschef vid Strängbetongs produktion i Norberg.

– Det finns inga andra produktionsenheter i Sverige som bygger så många nya trappformar per år som vi gör, i snitt är det 160 per år. Det är endast när vi gör serier av trappor som formarna återanvänds ett antal gånger, förklarar Mikael Norgren.

Strategin att snickra nya formar har två orsaker: främst för att Strängbetong i Norberg har så många varierade uppdrag att unika formar krävs. Men nya formar har också en bättre stadga, vilket ger trappen en högre kvalitet.

Hantverksskicklighet och passion
Mathias Forsberg stannar till och växlar några ord med Bengt Hallin, produktionschef med 40 års erfarenhet av trapp-produktion.

Enskilda extrasteg slipas av Reidar, vid Strängbetongs trapptillverkning i Norberg.

– Det som utmärker produktionen i Norberg är vår hantverksskicklighet, snabbhet och noggrannhet, kombinerat med en passion för jobbet och att vi alltid lyssnar till kunden. Vi ger också råd och hjälper till att hitta lösningar om det uppstår problem, exempelvis om en ritning inte stämmer, säger Bengt Hallin.

Det tar minst tolv månader att bli en fullgod formsnickare och cirka 40 timmar att bygga en ny en form, förklarar Bengt Hallin.

– Våra medarbetare behöver vara, och är, mycket skickliga, eftersom variationen i våra uppdrag är oändlig och nya utmaningar uppstår varje dag.

Trappans undersida får en slät och jämn yta av medarbetare vid trapptillverkningeni Norberg.
Här ”brädriver” medarbetarna trappans undersida; man skapar en jämn och fin undersida. Finishen görs med roller.

Omsorg vid leverans
När trapporna härdat  över natten slipas sidorna, stegytan kontrolleras och fogas vid behov. För att skydda stegen kläs trappstegen med filt. När uppdragsgivaren beställt räcken, levereras även provisoriska räckesfästen. Då kan räckena användas som skyddsräcken under byggtiden, en service som uppskattas av montörerna. Dessutom går slutmonteringen av räcket snabbare då endast fästena byts ut.

När trapporna härdat över natten slipas sidorna, stegytan kontrolleras och fogas vid behov. För att skydda stegen kläs trappstegen med filt. När uppdragsgivaren beställt räcken, följer två uppsättningar med, vid leverans till byggarbetsplatsen. Det första används som skyddsräcke under byggtiden, en service som uppskattas av montörerna. Att montera det andra räcket (det permanenta) går snabbt, då infästningar är klara och allt material finns på plats.

– Vi har ett nära samarbete med alla våra underleverantörer, bland annat för räcken och terrazzoarbeten. Tillsammans med dem ser vi till att slutresultatet och helheten i trapphusen blir så bra som möjligt, säger Mathias Forsberg. Han funderar en stund och lägger till.

– Om det är något vi är kända för förutom hantverksskicklighet, effektivitet och unika trappor, så är det att vi genuint månar om god service och goda relationer till våra uppdragsgivare.

Mer information

Strängbetong i Norberg, Forssellstrappan
  • Trappor från Strängbetongs produktion i Norberg, säljs under varumärket Forssellstrappan.
  • Trappor från Forssellstrappan kan du bland annat hitta i Friends Arena, på Arkitekthögskolan i Umeå, på Campus i Sundsvall – och i tusentals bostäder och kontor runt om i landet.
  • Strängbetong i Norberg förser byggmarknaden med förtillverkade betongtrappor, vilplan och trapplan. Oftast med terrazzo som stegyta, även om rå betongyta är trendigt just nu.
  • I Norberg arbetar 100 medarbetare med konstruktion, tillverkning och försäljning.
  • En Forssellstrappa med terrazzoyta är enkel att underhålla och håller lika länge som byggnaden, eller längre.
  • Bröderna Gustaf och Ivan Forssell startade 1926 ett cementgjuteri i Norberg. Under 1940-talet tillverkades bland annat drygt
    100 000 badkar i slipad terrazzo.

Läs också...