”Vi gör allt vi kan för att minimera smittspridning”

”På Strängbetong gör vi alla vårt bästa för att minimera risken för smittspridning. Det innebär bland annat att tjänstemännen jobbar hemifrån och vi skyddar produktion och montage i så hög grad som möjligt”. Det säger Stefan Ohlsson, tf VD för Strängbetong. Här ger han sin syn på hur företaget agerar i samband med Covid-19-utbrottet.

Hur har virusutbrottet Covid-19 påverkat verksamheten så här långt?

Än så länge är vi opåverkade vad gäller produktion, montering och byggnation. Samtliga  produktionsenheter i Sverige och Baltikum producerar enligt plan och även våra projekt och byggen rör sig framåt som de ska. De försiktighetsåtgärder som vi satt in för att förhindra spridning av viruset handlar om att vi har bett samtliga tjänstemän, och i den mån det är möjligt även projektledare och konstruktörer, att jobba hemma. De medarbetare som nyligen varit på resor utomlands arbetar hemifrån under fjorton dagar, för att minska risken för smittspridning.

Hur gör Strängbetong för att skydda kunder, partners och medarbetare?
Alla möten som vi kan ta på telefon eller video genomför vi så istället. Vi är också mer restriktiva än vanligt vad gäller vilka som deltar i möten på våra byggarbetsplatser. Om det är någon som kan vara med i ett videomöte istället så ber vi dem att vara det. Våra medarbetare som alltid behöver vara på plats är ju fram för allt i produktion och montage. Där följer vi noggrant myndigheternas rekommendationer om att inte gå till jobbet om man känner sig minsta krasslig, att hålla avstånd till sina kollegor när det är möjligt och att tvätta händerna ofta och noga.

Hur har viruset påverkat din egen vardag?
Jag genomförde en jobbresa förra veckan, men det var den sista på ett tag framöver. Jag träffar kunder, partners och medarbetare i videomöten eller ringer dem och jag undviker att resa kommunalt. Även jag kommer att jobba hemifrån i högre utsträckning än vanligt.

Vad ser du för utveckling och möjliga scenarios framöver?
Jag tror att byggbranschen kommer att hitta sätt att leverera material och produkter även framöver. Det största frågetecknet just nu är hur Corona-viruset kommer att påverka ekonomin framöver. Normala lågkonjunkturer har vi erfarenhet av och vet hur vi kan hantera.

Hur tror du att Covid-19 kommer att påverka branschen på sikt?
Stora kriser påverkar oss på flera sätt. Sannolikt kommer Covid-19 göra att vi rustar och gör oss mindre sårbara för liknande kriser framöver. Det kan handla om att vi styr upp robustare och säkrare sätt för att jobba och mötas på distans. Jag tror också att vi kommer att behöva se över riskerna vad gäller både produktion och kompetens. Både för miljön och för leveranssäkerheten är det positivt om vi kan ha kompetens och produktionskapacitet så nära bygget som möjligt.

Något mer budskap som du vill skicka med avslutningsvis?
På Strängbetong gör vi alla vårt allra bästa för att minimera risken för smittspridning. Vi vill bidra till att belastningen på sjukvård och samhälle blir så låg som möjligt. Det här är en unik  situation och vi får leva med att vi i dagsläget inte har svar på alla frågor. Samtidigt gäller det att vi tillsammans upprätthåller en normalitet så längt det är möjligt. Vi behöver hjälpas åt, stötta varandra och samtidigt fokusera på att utföra våra pågående och kommande uppdrag med lika hög kvalitet som alltid.

Mer information

Covid-19 i korthet

WHO har beslutat att covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen och namnet står för coronavirus disease 2019. Coronaviruset smittar i första hand genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta samt vid kontakt mellan personer, så kallad direkt kontaktsmitta. Det är fortfarande oklart om spridning via droppar som landat på ytor eller föremål, har någon betydelse för spridning av covid-19. Genom att tvätta händerna och undvika att röra vid ansiktet samt att undvika nära kontakt med sjuka människor minskar risken för smitta.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs också...