Industrihallar

Strängbetong har levererat ett flertal hallar för industriverksamhet, alla med flexibla lösningar beroende på behov.

Varför en industrihall i betong?

Varför ska du välja att bygga en industrihall i betong när likvärdiga alternativ finns i andra material?
Att välja en industrihall i betong ger dig flera fördelar. Du får en hallbyggnad med ett behagligt inomhusklimat – bra för såväl de anställdas välbefinnande som effektivitet, säkerhet och plånbok. Det är dessutom en fördel för dig som har en verksamhet som kräver kontrollerade inomhusmiljöer.

Brandsäkerheten är hög. Stomme och fasad av betong ger också starkt skydd mot inbrott. Tack vare hallens robusta konstruktion sitter du tryggt även snörika vintrar och hallen är att betrakta som en lågriskbyggnad, vilket medger lägre försäkringspremier.

Skapa en industrihall som sticker ut
Industrihallen går att variera exteriört, näst intill oändligheten. Vi erbjuder fasader i en mängd olika kulörer, ytskikt och mönster. Det ger dig möjlighet att sätta din profil på byggnaden.Vi på Strängbetong erbjuder en bred palett av fasadytor. Låt dig inspireras av hallbyggnader som Hårddisken i Mölndal, och Charepa i Viared exempelvis där flera olika ytor samsas på samma hallbyggnad.

God ekonomi
Med en industrihall i betong får du dessutom en god fastighetsekonomi. Betongen bidrar till en jämn inomhus-temperatur, den sänker kostnaderna för kylning och uppvärmning också. Den slitstarka fasaden ger dig låga underhållskostnader och den höga säkerheten håller försäkringspremierna nere.

Från ax till limpa
Vi erbjuder dig ett helhetsåtagande där vi konstruerar, producerar och monterar hallen åt dig, alltid med våra specialister vid din sida.

Kontakta någon av våra affärsansvariga för att ta reda på mer!

Läs mer om våra koncept för industihallar Bashallen och Hybridhallen. och se referenser här!