Maskinhall

Att bygga en maskinhall i betong är kanske inte det första man tänker på när man står inför ett beslut om att bygga en hall. Många gånger byggs hallar i plåt eller i stål, ja, i kombination med flera olika byggmaterial.

En hall i betong har ger dig en högkvalitativ och energieffektiv byggnad, som står i många år. En maskinhall består av fasadelement och takelement i betong och takelementens långa spännvidder och vägghöjderna ger dig stora, öppna ytor. Faller valet på en betongstomme får du en byggnad där brandsäkerheten är hög. Den robusta konstruktionen ger också starkt skydd mot inbrott och en vädertät byggnad där du sitter tryggt även snörika vintrar.

Systemet är skalbart och är lätt att bygga till. Vi kompletterar även systemet med entresolbjälklag av betong.

En hall i betong har flera användningsområden som exempelvis lager, garage, verkstad, tillverkning, utställning, tvätthall.

Se våra filmer om vad kunderna tycker, här!