Vård & Skolor

Strängbetongs byggsystem för vård & skolor är väl lämpat för de höga krav som ställs på vård och skolbyggnader.  Små köldbryggor, bra u-värden och hög lufttäthet, bidrar inte bara till bra energiprestanda, utan även till att realisera höga hygienkrav. Det är till stor del våra fasadlösningar som bidrar till detta och med dom kommer också vår nästan oändliga palett för gestaltning.
Vi har de senaste åren levererat ett fyrtiotal stommar, från små förskolor till universitetssjukhus. Nyligen har vi slutfört montage av Elmeskolan i Älmhult, Sveriges största passivhus skola, som certifieras enligt Passivhaus institutet i Darmstadt, utfört inom ramarna i vårt byggsystem.

 

Se några av våra referenser