Herrljungatrappan ® Räcken

Räcken och handledare finns till samtliga trappor.
I räckesleveransen ingår normalt montering.

Standardräcken kan med fördel medlevereras till trappor och monteras då provisoriskt under byggtiden som skyddsräcke. Räcken och ledstänger utförs med höjdmått enligt gällande normer. De kan också utföras med invändig handledare på lägre nivå än överliggaren.Justering och fixering utförs sedan av Strängbetong när bygget närmar sig sitt slut.

Specialräcken kan utföras efter önskemål i valfritt material.

Standardräcken