Herrljungatrappan ® Säkerhet

Trapporna bör utformas så att man uppmärksammar nivåskillnader samt undviker risk för olycksfall. Herrljungatrappan har tagit fasta på detta vid tillverkning av sina standardtrappor.

Att utföra första och sista steg i avvikande kulör är ett effektivt sätt att markera början och slutet på trapporna.

Rundad, icke utkragande stegnos minimerer snubbelrisken.

Trapporna kan erhållas med halkskyddande Anti-Slip eller Lonsicar.

En trappa från Herrljungatrappan uppfyller brandklasskrav enligt gällande normer. Trapporna är CE-märkta samt dimensionerade enligt EKS.