Herrljungatrappan ® Utförande

Stegytor:

Trappor kan erhållas med olika typer av ytbeläggning:

– I terrazzo där färgvalsmöjligheterna är många.Terrazzotrappor levereras med lutande sättsteg som standard och kan erhållas med eller utan skurlist.
Innan leverans skyddsbehandlas trappan med mjukvax och skyddstäcks för att stå emot nedsmutsning under byggtiden.

– Med en halksäker yta vid montering utomhus.

– I gråbetong för beläggning med klinker, natursten, trä, m.m.

– I slätgjuten gråbetong utan vidare behandling.

Trappsidor:

Trappsidan utförs i gråbetong med synlig sida spacklad och försedd med räckesinfästningar, enligt standard är dessa placerade i var 3:e steg och är så kallade kombifästen för svets- eller bultinfästning. För att erhålla en slät yta för målning krävs eventuellt 1-2 ggr spackling.

Undersidor:

Undersidan utförs borstad. För att erhålla en slät yta för målning krävs eventuellt 1-2 ggr spackling.