Hållbarhet och betong

Strängbetong har levererat kontorsbyggnaden JuvelenVi på Strängbetong tar avstamp i vår vision – att skapa de mest hållbara samhällsmiljöerna. Våra byggnadsverk ska användas i flera generationer och vi tar ansvar för att det vi skapar i betong görs med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi är övertygade om att vi tillsammans med våra kunder, leverantörer, arkitekter och omvärld, åstadkommer ett hållbart byggande – med lång livslängd och vackra samhällsmiljöer. Strängbetong arbetar för en klimatneutral framtid genom ett resurseffektivt arbetssätt så som slimmade stommar, receptoptimering, minskad energianvändning med optimerade och hållbara transporter.

Vad gör vi just nu för att minska vår klimatpåverkan?

  • Vi återvinner cementslam i pågående produktion i några av våra fabriker.
  • Vi tar fram EPD:er för våra prefabricerade betongelement och optimerar och effektiviserar kontinuerligt vår tillverkning i syfte att  ta fram nyare EPD:er.
  • Vi ökar hela tiden andelen återvunna material i våra betongrecept för ett minskat klimatavtryck.
  • Vi arbetar med receptoptimering.
  • I våra anbud lämnar vi en hållbarhetsberäkning, eller en klimatkalkyl, där det framgår hur många koldioxidekvivalenter stommen/produkterna släpper ut.
  • 1/3 av alla transporter inom Strängbetong i Sverige och ca 50% av transporterna i Mellan-Sverige körs på förnyelsebara bränslen.
  • Strängbetong har flera hållbara koncept;  ett av dem är konceptet för smålägenheter, Strängbetong Studios med 30% mindre fotavtryck och reducera koldioxidutsläpp till följd av byggmetod och produktval. Ett annat koncept  är Tempodeck, ett demonterbart och återanvändbart parkeringshus

ramsida Hållbarhetsrapport 2019

Strängbetongs Hållbarhetsrapport för 2019 hittar du här.
Hållbarhetsrapport Strängbetong 2019 (webboptimerad)
Här beskriver vi vilka målsättningar vi har, hur vi styr vårt hållbarhetsarbete och hur vi lyckades med våra målsättningar 2019. Vårt hållbarhetsarbetet är framförallt fokuserat på receptoptimering, konstruktions optimering, logistik och material.

Strängbetong är certifierade enligt SS-EN ISO 14001 sedan 2002, för projektering, konstruktion, tillverkning och montering av prefabricerade betongelement.

Våra produkter är byggvarudeklarerade enligt BVD4 (eBVD). Samtliga är också registrerade på SundaHus med betyg ”A” och ”B” samt Byggvarubedömningen med betyget ”Rekommenderas” och ”Accepteras”.

Branschorganisationen Svensk Betong där Strängbetong är medlem, har tagit fram en rapport ”Betong och klimat – om arbetet för klimatneutral betong” och även en vägledning ”Klimatförbättrad betong”. Läs mer på sajten ”Betong är hållbart” här.

en trappa från Strängbetong sproduktion i NorbergBetonginitiativet
Strängbetong är med i Betonginitiativet som är ett samarbete mellan byggbolag, betong- och cementtillverkare, fastighetsbolag, myndigheter, forskare och några kommuner. Syftet är att tillsammans verka för klimatneutral betong. Visionen är att klimatneutral betong finns på marknaden 2030 och att den används överallt år 2045. Inom Betonginitiativet har vi tagit fram en gemensam färdplan för att upp nå målet och som överlämnades till miljöministern i april 2019.

 

Strängbetongs Tekniska chef anders Mattsson med ansvar för Hållbarhet

Strängbetongs Tekniska chef Anders Mattsson med ansvar för HållbarhetOm du vill veta mer om Strängbetongs hållbarhetsarbete, kontakta Anders Mattson, Teknisk chef. Anders.Mattsson@strangbetong.se , 0703-638815