1/12

2/12

3/12

4/12

5/12

6/12

7/12

8/12

9/12

10/12

11/12

12/12

Parkeringshus

Arlanda P53

I februari 2015 öppnades P53 vid terminal 5 på Arlanda flygplats. Parkeringshuset är av typen TempoDeck™ och har 517 parkeringsplatser. Även taket är designat för parkering och i leveransen ingick en ramp för eventuell framtida använding. I vårt åtagande ingick även betong och ståltrappor samt räcken.

 

Ladda ner PDF

Andra Parkeringshus