1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10

Anläggning

Biotronen

Till lantbruksuniversitet i Alnarp har Strängbetong levererat stomme och fasader till en forskningsanläggning på 1100 kvm – Biotronen.

Till lantbruksuniversitet i Alnarp har Strängbetong levererat stomme och fasader till en forskningsanläggning på 1100 kvm – Biotronen. Det är en anläggning för forskning där det krävs klimatkammare med hög precision och noggrannhet vad gäller klimatfaktorer som temperatur, luftfuktighet, ljus och koldioxid. I första hand är anläggningen tänkt för växtforskning men även för annan typ av forskning som kräver klimatkammare med möjlighet till hög kontroll och sanitet.

Ladda ner PDF

Andra Anläggning