Loka Brunn

Som en del av upprustningen av Sabbatsbergs gamla sjukhusområde, där den gamla verksamheten ersatts med bostäder, har kvarteret Loka Brunn skapats. Kvarteret som rymmer hela 153 lägenheter ligger vid Dalagatan i centrala Stockholm och har Eastmaninstitutet och Vasaparken som närmaste grannar.

Stor vikt har lagts vid att byggnaden på ett naturligt sätt ska passa in i innerstadsarkitekturen och bidra till Stockholmsatmosfären. Mot Dalagatan har huset en lång sammanhängande fasad i gult tegel och sten medan kvarterets baksida består av tre huskroppar som delas av två öppna passager med trappor som leder upp till gården och garageinfarter. Den mittersta huskroppen har en fasad i klinker, medan de två andra har röda tegelfasader. Socklarna är även här utförda i sten. Längs Dalagatan
finns affärs- och restauranglokaler.

Fastigheten var den första i Stockholm som byggdes helt enligt normerna för ljudklass A – de strängaste kraven på ljudisolering. Ansträngningarna att bygga riktigt tysta bostäder resulterade i att fastighetsägaren belönades med Akustiska Sällskapets ljudpris.


Referensblad för utskrift:

Ladda ner PDF