Lusten

Projektet är framför allt känt dåLindhagensskrapan som blivit ett nytt landmärke i Kungsholmens stadsbild.

Med sina 78 meter och 24 våningar är detta det högsta hus för hyresrätter som någonsin byggts i Sverige.

Den slanka huskroppen består av två mot varandra förskjutna volymer med en fasadyta av ljus slipad Terrazzo med en tydlig mönsterrelief. De inglasade balkongerna är helt infällda i fasadlivet och markerar sig som breda parallella band. Även den höga tvåvåningssocken är inglasad med glas i screentryck som upptar fasadmönstert. Byggnaden var nominerad till Årets Stockholmsbyggnad 2012.

Strängbetongs massiva bjälklagsplatta ersatte traditionell platsgjutning. Byggtakten kunde därför hållas så hög som tre dagar per våningsplan.

Projektet som helhet består av två kvarter, Lusten och Välgången, och omfattar totalt 314 lägenheter fördelade på tre byggnader.

Ladda ner PDF