Magasinet

Bostadshus i gammal kvarn. 119 lägenheter.

Bostadshus i gammal kvarn. 119 lägenheter.

Magasinet är en av de byggnader som ingick i området kring den gamla Juvelkvarnen vid Eriksberg i Göteborg. Byggnaden uppfördes 1914 som lagerlokal för mjöl och andra varor som transporterades till och från kvarnen. Kvarnverksamheten lades ned 2001 och anläggningen togs då över av JM Bygg som byggt om de gamla tegelhusen till bostäder.

Det fanns stora krav på att bevara denna kulturhistoriskt intressanta miljö. Det gamla teglet har därför återanvänts i de nya byggnaderna. Teglet har demonterats och sedan gjutits in i nya prefabricerade fasader. Med en unik metod har varje gammal tegelsten rengjorts och kvalitetsbestämts för att sedan läggas i ett raster för att få fram det rätta mönstret. Med modern teknik har hela tegelväggar gjutits inomhus i fabrik. Byggnaden ansluter idag arkitektoniskt till den ursprungliga miljön med sin nationalromantiska utformning.

Ladda ner PDF