1/5

2/5

3/5

4/5

5/5

Bostäder

Marieborg

I Ursvik, norra Stockholm, växer kvarteret Marieborg fram (även kallat brf Ursvikskulle). Kvarteret består av ett lamellhus i vinkel och två punkthus placerade runt en grönskande innegård. Tillsammans inrymmer husen ca 170 bostäder fördelade på ettor, tvåor, treor och fyror. Under gården finns ett parkeringsgarage. Fasaden är spritputsad och slätmålad.

Ladda ner PDF

Andra Bostäder