1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10

Parkeringshus

Parkeringshus Ulriksdal

I Ulriksdal, Solna, har Strängbetong levererat stommen till parkeringshuset som avslutas med kontor och gym högst upp. Parkeringshuset är på åtta våningar och plats för cirka 475 bilar. Ovanpå det finns gym på två plan och kontor högst upp. Kontorsplanen hålls upp av betongbockar.

Gatun som är ansvarig arkitektbyrå skriver så här: ” Tanken bakom gestaltningen av p-däcken är att bryta upp stommens horisontella formspråk och istället skapa ett friare lekfullt mönster. Fasaden på den övre volymen är av guldeloxerad aluminiumplåt. En speciellt framtagen bockning av plåtbeklädnaden ger fasaden en textil kvalitet och spelar med dagsljus och skugga. Byggnaden kombinerar stommens kraftfulla uttryck med inklädnadens mer spröda drag och kommer vara väl synlig både i området och för de många förbipasserande på E4:an.”

 

Ladda ner PDF

Andra Parkeringshus