1/5

2/5

3/5

4/5

5/5

Kontor & Hotell

PEAB Center

Längs E4:an i Ulriksdal har Strängbetong levererat en kontorsbyggnad på ca 14 000 kvm och 8 våningar hög. Byggnaden karaktäriseras av de terazzoslipade bröstningselementen och den svarta sockeln

Ladda ner PDF

Andra Kontor & Hotell