1/6

2/6

3/6

4/6

5/6

6/6

Bostäder

Tabellen

Byggnaden är utförd med stomme och bärande fasad i prefabricerad betong. Även loftgångar och pelare ingår i samma system vilket innebär att stomsystemet utgör en helhetsprodukt. Stomsystemet utnyttjas även för uppvärmning och ventilation genom så kallat TermoDeck.

Att uppvärmning och ventilation sköts via ett centralt återvinningssystem innebär fördelar både ekonomiskt och estetiskt. Det innebär att man slipper vattenburna radiatorer i rummen vilket bland annat kom till konkret uttryck i gestaltningen.

De fyra fasaderna sluter sig kring en atrium gård som rymmer byggnadens kommunikation, loftgångs-
system och hisschakt. I entrévåningen inryms förutom lägenheter, tvättstuga och gemensamhetslokaler/café.
På plan 0 inryms publika lokaler, cykelrum, lgh-frd, sop- & teknikutrymmen samt garage.
Bostadshuset innehåller 156 mindre lägenheter fördelade på 1 och 2 rum med köksdel.

Ladda ner PDF

Andra Bostäder