​Strängbetong levererar brobalkar till ny bro i Härnösand

Montage av ZIP-balk hos Strängbetongs systerföretag Spanbeton i Nederländerna

Strängbetong har fått förtroendet att leverera prefabricerade brobalkar till den nya bro som ska gå över järnvägen i centrala Härnösand. Att använda prefabricerade brobalkar är ett nytt sätt att bygga broar i Sverige.

Järnvägsviadukten på Ådalsvägen i Härnösand är utsliten och det är Svevia som ska riva den befintliga bron och bygga den nya. Februari 2019 planeras den nya bron komma på plats.

Annan metod
Metoden att bygga broar med prefabricerade balkar är ny i Sverige; vanligtvis platsgjuter man broar. Strängbetong har anpassat ett brokoncept till den svenska marknaden som systerföretaget Spanbeton i Nederländerna har utvecklat

Sven-Olof Enlund, affärsansvarig broar, Strängbetong
Sven-Olof Enlund,
affärsansvarig broar,
Strängbetong

– Konceptet innebär att brobalkar tillverkas inomhus och transporteras till platsen där bron ska monteras. När balkarna är monterade kan nästa entreprenör direkt inleda arbetet med att etablera brobanan, berättar Sven-Elof Enlund, affärsansvarig Broar.

Kortare montagetid
Strängbetong har fått uppdraget att leverera totalt 11 balkar: nio sk ZIP-balkar och två kantbalkar, med en längd på 22 meter. Kantbalkarna kommer att vara försedda med skyddsräcken så att Svevia direkt kan påbörja sina arbeten med brobanegjutningen.

En av fördelarna med prefabricerade brobalkar är den betydligt kortare montagetiden. Montage kan ske nätter och helger och på så vis minimeras påverkan på trafikflödet.

– Det avgörande till vår fördel, var framförallt de högt ställda krav från Trafikverket om minimala avstängningar av järnvägen under byggskedet. Man kommer endast att få stänga av all järnvägstrafik under max 2 helger. Då passar vår metod med prefab perfekt, säger Sven-Olof Enlund.

Mer information

Läs mer hos Svevia om den nya bron i Härnösand.

Vill du veta mer om prefabricerade broar, läs mer här och kika på vår film!

Läs också...