Bashallen och Hybridhallen – hållbara hallar med stor flexibilitet

Hallbyggnaden Charepa från Strängbetong

Strängbetongs flexibla, prefabricerade system Bashallen lanserades år 1990 och har lagt grunden till över 300 hallar runt om i landet.

Användningsområdena är många för Strängbetongs hallar: butiker, verkstäder, sporthallar, kontor, industrilokaler, logistikcenter och lager.

De bärande fasadelementen, som vanligtvis är 2,4 eller 3,6 meter breda, och takelementet är de huvudsakliga beståndsdelarna.

Takelementet vilar ovanpå fasadelementen och har en fri spännvidd på hela 32 meter. Det ger en stor, öppen invändig yta att disponera och anpassa efter behov.

Ett fullgott alternativ till stålhallar
Takhöjden i en Bashall kan vara cirka tio meter. Men med Strängbetongs nya system Hybridhallen, vars stomlösning bygger på glest placerade pelare, går det att få en takhöjd på upp till 20 meter.

Konceptet har mycket gemensamt med Bashallen och passar alla slags lokaler, stora som små, men är särskilt anpassat för stora lager och logistikhallar.

– Det är ett fullgott alternativ till stålhallar, samtidigt som man får del av betongens alla fördelar, säger Erik Svensson, affärsansvarig på Strängbetong.

God isolering ger jämn temperatur
Betongfundamenten ger en mycket god isolering, som bidrar till att sänka energikostnaderna. Oavsett årstid eller tid på dygnet är inomhusklimatet jämnt och behagligt, vilket gynnar arbetsmiljön.

– Temperatursvängningarna ger inget stort utslag inuti hallen. Det blir lite som att gå in i en kyrka exempelvis. Den upplevs sval när det är varmt ute och varm när det är kallt ute, säger Erik Svensson.

Det är dessutom enkelt att göra installationer och infästningar i betongväggarna, det är bara att plugga in och skruva fast, vilket inte minst uppskattas av verkstäder med mycket utrustning.

Starkt skydd mot inbrott och brand
Stommen och fasaden av betong ger också byggnaden en god hållbarhet och en lång livslängd. Underhållsbehoven är små och skyddet mot inbrott och brand är starkt. Beständigheten och den flexibla konstruktionen skapar ett högt andrahandsvärde. Tack vare spännvidden kan en ny ägare lätt anpassa hallen efter sina behov.

Stor plats för kreativitet och personlig prägel
De prefabricerade betongmodulerna gör att monteringen på plats är snabb och effektiv, men systemen lämnar också stor plats för kreativitet och personlig prägel.
Ingen Bashall är den andra lik. Variationen finns i detaljerna – i fönstren, portarna, färgerna och fasadytorna.
– Man kan använda samtliga våra fasadkoncept, vilket arkitekter brukar uppskatta, säger Erik Svensson.

Würth-kontor vann prestigefyllt pris

En Dormy butik som är byggd enligt Strängbetongs koncept för Bashall.
En Dormy butik som är byggd enligt Strängbetongs koncept för Bashall.

Det finns flera intressanta exempel: Biltema i Gävle var den första större butiksbyggnaden i Sverige med Strängbetongs självrengörande betongfasad. Fasaden på Ateljé Margareta i Borås har en frilagd yta med marmorsten. Dormy i Malmö, Göteborg, Järfälla och Örebro har blandat in trädetaljer och generösa glasytor i sina fasader.

Erik Svensson lyfter särskilt fram Würths huvudkontor och centrallager i Örebro, som för några år sedan vann det prestigefyllda MIPIM-priset, som delas ut till de mest framstående och fulländade byggprojekten i världen.

Betongens fördelar överväger
Erik Svensson kom till Strängbetong för fem år sedan. Bakom sig hade han 15 år av konstruktion och försäljning av stålhallar.

Han trivs utmärkt i sin nuvarande roll och tycker att betongens fördelar överväger, även om den initiala kostnaden är högre.

– Om man vill satsa på en byggnad som ska hålla i många år, både vad gäller framtida underhåll och värde, är betong ett utmärkt val.

Mer information

Sju fördelar med Strängbetongs modulsystem Bashallen och Hybridhallen
  1. Hållbar och robust stomme, som är lätt att göra infästningar i och som klarar tunga installationer.
  2. De prefabricerade byggelementen i betong ger lägre drifts- och underhållskostnader.
  3. Betongkonstruktionen skapar ett jämnt inomhusklimat, som bidrar till både en bättre arbetsmiljö och lägre energikostnader.
  4. Effektiv och säker byggprocess, eftersom byggelementen förproduceras i fabrik och snabbt monteras ihop på plats.
  5. Flexibel konstruktion med stora möjligheter till personlig prägel och anpassning efter individuella behov.
  6. Större säkerhet, då betongen ger starkt skydd mot både brand och inbrott, vilket också kan resultera i en lägre försäkringspremie.
  7. Beständig konstruktion med lång livslängd och högt andrahandsvärde.

Läs också...