Klimatkalkyler i anbud – ett sätt att minska klimatpåverkan

Strängbetong Chef Affär, Johan Bergström

Strängbetong tar nya kliv inom hållbarhet och lämnar nu en klimatkalkyl för hela projekt i sina anbud. Av klimatkalkylen framgår det hur många koldioxidekvivalenter totalt som stommen släpper ut - ett sätt att visualisera för kunden stommens klimatavtryck.

Hallå där Johan Bergström, Sales Director på Strängbetong!

Varför gör ni en klimatkalkyl i era anbud?
Vi på Strängbetong är måna om att minska vår klimatpåverkan och våra kunder efterfrågar det. Dessutom finns det också ett förslag att det ska bli obligatoriskt att klimatdeklarera byggnader från och med 1 januari 2022. Strängbetong har tekniken på plats, och våra registrerade miljövarudeklarationer (EPD) för olika produkter ligger till grund. Då kan vi räkna fram hur stor klimatpåverkan det blir från en stomme.

Vad gör ni med klimatkalkylens resultat som räknas fram?
Vi på Strängbetong vill visualisera för våra kunder vilken klimatpåverkan den föreslagna stommen har och ha en diskussion om hur vi kan minska klimatavtrycket tillsammans med våra kunder. Vägarna är många: kan vi använda våra optimerade betongrecept, optimera byggnadens konstruktion, klimatsmart logistik, minskad armering? och så vidare.

Vad kommer detta att få för betydelse?
Att klimatkalkylera våra anbud för kommer att hjälpa oss och våra kunder att minska byggnaders klimatpåverkan och vi kommer att lära oss ännu mer hur vi kan skapa stommar med ett så litet klimatavtryck som möjligt. I betongbranschen ska vi ha halverat utsläppen till år 2023 (jämfört med branschreferens från 1990). Dessutom ska det 2030 finnas klimatneutral betong på marknaden och 2045 ska all betong vara klimatneutral.

Vad blir Strängbetongs nästa steg vad det gäller hållbarhet?
I kulisserna har vi många initiativ som pågår. Bland annat provar vi oss fram med att ha betongkross som ballast i våra produkter så att vi återvinner den betong som har blivit över från tidigare gjutningar. Dessutom tittar vi hur vi kan kombinera olika material och hur kan man återanvända våra produkter i nya byggnader. Några exempel av många.

Tack Johan Bergström!

Vill du veta mer om våra projektspecifika klimatkalkyler kika här eller kontakta våra affärsansvariga!

Läs också...