Kimatkalkyler i anbud

Strängbetong lämnar klimatkalkyler i sina anbud. Syftet är att visualisera vilken klimatpåverkan stommen har och tillsammans med beställare diskutera hur klimatavtrycket kan minskas.

 

Klimatkalkylen baseras på våra miljövarudeklarationer; i dagsläget har Strängbetong 10 stycken. I klimatkalkylen som lämnas med anbuden räknar vi på alla ingående produkter i stommen och räknar fram hur många koldioxidekvivalenter stommen släpper ut – totalt. Termen koldioxidekvivalenter (CO2e) är vanlig, och där vi har räknat om andra klimatgaser som om de vore koldioxid (tex metan). I vår I klimatkalkyl ingår också transport.

Notera att  de värden som våra miljövarudeklarationer visar är en typprodukt (utifrån faktisk total produktion med alla varianter) där vi befann oss för två år sedan. Idag kan vi erbjuda förfinade varianter  som är resultat av de utvecklingsinsatser som vi har gjort hittills.

Receptoptimering och konstruktionsoptimering

Strängbetongs hållbarhetsarbete fokuserar på det vi kan påverka direkt, nämligen vår egen verksamhet. Följaktligen är det receptoptimering (minska cementmängderna) och konstruktionsoptimering (mindre armering, välja rätt exponeringsklass) tex som vi driver främst men också materialutveckling samt transporter med minskad klimatpåverkan.

En central del av hållbarhetsarbetet sker tillsammans med kunden, där kundens behov kan utmana oss men också där vår kunskap och vår leverans ger kunderna en byggnad med minsta möjliga klimatpåverkan.

Våra hållbarhetsmål

Vad vi strävar mot är att uppnå de hållbarhetsmål som är formulerade i Färdplan Betong, mål som vi på Strängbetong tillsammans med övriga aktörer jobbar stenhårt för att nå:

  • Betongbranschen ska ha halverat utsläppen till år 2023 (jämfört med branschreferens från 1990)
  • 2030 ska det finnas klimatneutral betong på marknaden.
  • 2045 ska all betong vara klimatneutral.

Kontakta våra affärsansvariga för att veta mer om hur din stomme eller dina produkter kan få ett minskat klimatavtryck. Läs också mini-intervjun med Johan Bergström, Strängbetongs Sales Director.