Betongen klimatneutral senast år 2040!

Svensk Betong, betongindustrins branschorganisation, har släppt en hållbarhetsrapport som visar hur branschen arbetar aktivt för att minska påverkan på miljö och klimat. Ladda ner rapporten och läs vad betongbranschen gör på kort och lång sikt!

Målsättningen är att framöver kraftigt minska koldioxidutsläppen från betong till husbyggnation. På lite längre sikt räknar branschen med att betong ska vara klimatneutralt sett ur ett livscykelperspektiv. 

Dessa slutsatser presenteras i  ”Betong och klimat – en rapport om arbetet för klimatneutral betong.
– Hållbarhet handlar om att väga samman både miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. Allt arbete med förbättring och optimering måste utgå från byggnadens kvalitet, funktion och livslängd. Hela livslängden måste beaktas inte bara produktionsfasen, säger Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong.

Från rapporten ”Betong och klimat” Svensk betong: Mål och delmål för klimatneutral betong.
Läs intervjun med Svensk Betongs VD Malin Löfsjögård här.
Och ladda ner rapporten: Betong och klimat.

Mer information

Om Svensk Betong

Svensk Betong är en branschorganisation för företag som tillverkar fabriksbetong, utövar betongpumpning samt företag som tillverkar och/eller monterar betongprodukter. Läs mer här.

Läs också...