Stororder till Strängbetong när SCA bygger ut pappersbruk

Strängbetong har levererat byggnader till SCA i Östrand

Strängbetong har vunnit en order värd 200 miljoner kronor för utbyggnaden av SCA:s pappersbruk i Obbola, Umeå kommun. Betongelementen ska produceras av Strängbetong i Långviksmon, där projektet kommer att sysselsätta 50 personer på heltid i över ett år.

Svenska Cellulosa AB (SCA) behöver öka sin produktion rejält för att möta en växande efterfrågan på pappersförpackningar. Efterfrågan drivs på av befolkningsökningen, e-handeln och inte minst ambitionen att minska plastanvändningen.

Redan i dag producerar företagets pappersbruk i Obbola årligen 450 000 ton kraftliner, en pappersprodukt som används för det yttre lagret i wellpappkartonger. Planen är att öka produktionen till 725 000 ton om året. För att klara detta krävs en ny pappersmaskin och en ny, jättelik industribyggnad.

Den sistnämnda har Strängbetong fått uppdraget att tillverka och montera. Ordern är värd 200 miljoner kronor och omfattar även två mindre byggnader för kontor och utlastning. Strängbetong har byggt åt SCA förut, däribland ett nästan lika stort projekt i Östrand för tre år sedan.

– Vi hade ett gott samarbete då. Jag hoppas att SCA är trygga med oss och att det är en av anledningarna till att de valde oss. Dessutom har vi kapacitet att leverera denna byggnad, säger Mikael Ericson, affärs- och projektchef norr på Strängbetong.

Mikael Ericson Strängbetong
Mikael Ericson, Affärschef Norr
på Strängbetong

Produktionen sker nära byggarbetsplatsen

Byggprojektet kallas Expansion Obbola PM2 och anlitar Sweco Structures AB som projektörer. Huvudbyggnaden blir 292 meter lång, 54 meter bred och ca 30 meter hög. Strängbetong står för stomme, väggar och tak på en av Peab platsgjuten grund.

Stommen består av pelare och balkar av prefabricerade betongelement samt vindstag av stål. Till taket används TT-kassetter, medan innerväggarna och bjälklagen utgörs av massiva vägg- respektive däckelement. Vit cement med frilagda svarta stenar i ytterväggarnas betongsandwichelement ger fasaden dess särdrag.

Totalt handlar det om cirka 45 000 ton betongelement. All produktion kommer att ske hos Strängbetong i Långviksmon, som ligger bara 14 mil från byggplatsen.

– Rent geografiskt ligger produktionsenhet närmast. Därför har vi också kunnat konkurrera prismässigt med transportkostnaderna, säger Mikael Ericson.

Projektet sysselsätter 50 personer på heltid

Volymen är den största utmaningen i projektet, tillsammans med storleken och vikterna på betongelementen. Pelarna kommer att väga upp emot 40 ton styck. En annan utmaning är att hålla den angivna sluttiden. När pappersmaskinen anländer måste byggnaden stå klar.

Tillverkningen av betongelementen påbörjas i mars i år, pågå i 60 veckor och under den tiden sysselsätta 50 personer på heltid. Produktionstakten blir 160 ton om dagen. Det motsvarar 70 procent av fjolårets totala produktion. Parallellt pågår även annan tillverkning i fabriken.

– Men det är inget bekymmer. Snarare ger det här oss en fantastisk grundbeläggning i över ett år. Vid behov finns det mer kapacitet att ta ut. Om det blir nödvändigt kan vi dessutom plocka in resurser från våra andra fabriker, säger Mikael Ericson.

Montage och produktion samordnas noggrant

Montaget påbörjas i augusti i år och ska vara avslutat i juni nästa år. Byggnaden monteras i en etapp, som börjar i ena kortsidan och tar med sig samtliga produkter hushögt. Därmed kan övriga entreprenörer komma in i huset och påbörja sina arbeten redan innan hela byggnaden är monterad.

Just in time-principen gäller. Så fort betongelementen levereras ska de börja monteras, vilket kräver en noggrann samordning mellan fabriken och aktiviteterna på byggarbetsplatsen.

– Det går inte att lagra betongelementen på fabriksområdet under någon längre tid. Då blir det snabbt fullt och stopp i produktionen. Därför måste tillverkningen till stor del pågå samtidigt som montaget, berättar Mikael Ericson.

– För att kunna lösa det på ett bra sätt kommer vi att ha en god planering med framförhållning och avstämningspunkter, då vi med jämna mellanrum kontrollerar att vi ligger i fas eller gärna lite bättre än så.

Pappersbruket ska stå helt färdigt år 2023

SCA har drivit pappersbruk i Obbola i över hundra år. För 45 år sedan invigdes världens bredaste pappersmaskin och omfattande investeringar ligger bakom att fabriken än i dag är en toppmodern anläggning med 300 anställda.

Totalt är Expansion Obbola PM2 en investering på 7,5 miljarder kronor. Projektet ska vara helt klart i början av år 2023 och nå full kapacitet inom tre år. En miljard läggs på miljöinvesteringar, som innebär att SCAs egna industriprocesser blir till 97 procent fossilfria.

Projektet omfattar även ett renseri, en reningsanläggning och en byggnad för en mesaugn. Dessa ska också byggas under det kommande året.

Mer information

Det nya pappersbruket i siffror

292. Längden på industribyggnaden som ska inrymma den nya pappersmaskinen.

200. Så många miljoner kronor är SCA:s order till Strängbetong värd.

7,5. Det totala antalet miljarder som projekt Expansion Obbola omfattar.

27 000. Antalet kvadratmeter sandwichelement som ska användas till ytterväggarna.

45 000. Så många ton betongelement ska Strängbetong producera och montera.

14. Antalet månader som produktionen av betongelementen väntas pågå.

50. Antalet personer som projektet beräknas sysselsätta på heltid på Strängbetong i Långviksmon.

160. Så många ton betongelement kommer att produceras om dagen under projekttiden.

47. Det totala antalet veckor som montaget på byggarbetsplatsen kommer att pågå.

10. Antalet beräknade dagliga transporter till byggarbetsplatsen under hela byggtiden.

14. Antalet personer från Havator Montage (inhyrd underentreprenör) – 12 montörer och två montageledare – som kommer att arbeta på byggarbetsplatsen.

Läs också...