Strängbetongs hållbarhetsrapport är här!

Strängbetongs Hållbarhetsrapport 2019

Låt oss presentera Strängbetongs Hållbarhetsrapport för 2019 där vi berättar om de mål vi hade, aktiviteter vi har genomfört och måluppfyllnad för 2019 - allt från framtagning av miljövarudeklarationer, logistik till receptoptimering.

Här kan du ladda ner rapporten! Hållbarhetsrapport Strängbetong 2019 (webboptimerad)

Strängbetong har under många år arbetat med hållbarhet i olika aspekter, och har satt tuffa mål för sitt hållbarhetsarbete – nu ökar vi takten och genomför flera mer konkreta åtgärder.

Det övergripande målet för 2020 är att minska koldioxidbelastningen med 10%.

Strängbetongs Tekniska chef anders Mattsson med ansvar för Hållbarhet

Anders Mattsson, teknisk chef

– Att arbeta med hållbarhet är bland det viktigaste och roligaste man kan göra idag, vi går nu från ord till handling inom flera viktiga områden säger Anders Mattsson, teknisk chef på Strängbetong.

Några av de aktiviteteter vi genomför under 2020

  • Klimatoptimering av recept för håldäck
  • Införande av slagg som tillsatsmedel i alla fabriker
  • Användning av krossad betong som ballast
  • Samarbete med våra transportörer – införande av miljövänligare fordon och bränslen.
  • Framtagande av riktlinjer för klimatanpassning av betongkonstruktioner.

Läs också...