TempoDeck – skalbart stomsystem löser parkeringsbehovet snabbt

TempoDeck, ett koncept för parkeringshus från Strängbetong

Ibland är ett parkeringshus en tillfällig lösning på en tomt som snart behövs för andra ändamål. Ibland måste parkeringsbehoven tillgodoses under en lång tid framöver. Oavsett är TempoDeck ett prisvärt och funktionellt alternativ.

En liten insats för byggentreprenören
Strängbetongs rationella stomsystem för parkeringshus i betong består i sin helhet av prefabricerade moduler, som snabbt sätts på plats. Stommen till 500 parkeringsplatser – inklusive trapphus och ramper – monteras på cirka åtta veckor.

Cirka fyra veckor tillkommer för komplettering med avvattning till mark, påkörningsskydd och räcken, som också ingår i konceptet.

– Vi löser vi hela p-däcksfunktionen. Utöver grundläggning behöver man bara komplettera med asfalt på marken, installationer och linjering. Så det är en ganska liten insats för byggentreprenören, säger Tomas Svenberg, affärschef för kalkyl och anbud på Strängbetong.

Livslängd på 50 år
Systemet togs ursprungligen fram för att tillgodose behovet av parkeringshus med tillfälliga bygglov på fem till tio år. Stommen är därför utformad för demontering och återanvändning.

Men konceptet har också vidareutvecklats och har i dag en livslängd på 50 år. Därmed är lösningen ett fullgott alternativ även för permanenta parkeringshus.

– Det har blivit en succé. Många starka varumärken har valt det här systemet, säger Tomas Svenberg.

Varuhuset Gekås i Ullared, Swedavia på Arlanda och Volvo i Göteborg har alla valt TempoDeck för att lösa sina parkeringsbehov. I samtliga fall handlar det om parkeringshus på antingen strax under eller strax över 10 000 kvadratmeter med plats för hundratals bilar.

Farbanor i båda riktningarna
TempoDeck består av pelare, förspända balkar och TT-kassetter i betong. De sistnämnda har en bredd om 2,4 meter och en längd på cirka 17 meter. Det ger plats åt dubbla parkeringsplatser och farbanor i båda riktningarna, vilket minskar påkörningsrisken.

Skalbarheten är god och konstruktionen kan lätt justeras för lokala behov. I Ullared har trapphusen exempelvis anpassats för shoppingvagnar.

De estetiska möjligheterna är begränsade, men konceptet går utmärkt att kombinera med andra fasadlösningar och funktioner. Swedavias parkeringshus på Arlanda har exempelvis en fasad av infärgade fasadskivor.

”Ett av de bättre koncepten”
Tomas Svenberg är själv imponerad av TempoDeck. Genom åren har han sett många prefablösningar och kan med sin gedigna erfarenhet gå i god för systemets förträfflighet.

– Jag har jobbat med detta i stort sett hela mitt liv, och det här är ett av de bättre koncepten jag har sett, i och med att man får så mycket för pengarna. Det bygger på enkla produkter med funktionen i första rummet. Det har också bra standardsystem för avvattning samt räcken och påkörningsskydd. Eftersom det inte krävs någon beläggning blir byggtiden dessutom väldigt kort.

Länkar till referensobjekt som nämns i texten:
Kanolds, Göteborg
Arlanda P53, Stockholm
Fler P-platser hos Gekås i Ullared (artikel)
Gekås, Ullared: Färdigt TempoDeck (film)
Gekås, Ullared: Montage av TempoDeck (film)

Mer information

Fyra fördelar med TempoDeck
 • Prisvärt:
  Det enkla, robusta och skalbara systemet ger en hög färdigställandegrad till ett attraktivt pris.
 • Kort byggtid:
  Stommen monteras på bara några veckor.
 • Låga underhållskostnader:
  Farbanor i betong i kombination med avvattningssystemet, som bygger på avvattningsrännor och i vissa fall en speciellt framtagen fog, ger god säkerhet och driftsekonomi.
 • Hållbart:
  Tätskiktslösningar undviks genom en materialsnål bjälklagslösning med farbanor i betong.

Läs också...