1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7

Bashallar

Hårddisken

Utformningen bearbetades under resans gång och till slut landade man i den gestaltning som Hårddisken har idag. Byggnaden fick flera olika ytskikt just för att bryta ner skalan, skapa en attraktiv helhet och vara intressant både på nära och på långt håll.
– Vi har lagt stor vikt vid den helglasade entrén som blir som en öppen famn mot Söderleden. Entrén omges av en portal, likt ett upp och nedvänt L med ingjutet tegel på insidan. Teglet följer också med in i byggnaden och längs med lagrets långsida väster om entrén, berättar arkitekten Carl-Johan Lindfors, som har ritat Hårddisken.
Inspirationen att låta gjuta in tegel i staplad form hämtades från ett annat av Strängbetongs projekt, projektet Gerhard.

– Vi tyckte att det gav ett intressant och annorlunda uttryck i murningen. Teglet fungerar också som en inramning av fönstren och ger en högre detaljnivå på fasaden mot gatan.

Läs mer om projketet Hårddisken.

Ladda ner PDF

Andra Bashallar