Ett smörgåsbord med studentlägenheter

Studentlägenheter skiljer sig egentligen inte särskilt från vanliga bostäder ur ett byggsystemperspektiv; en betongstomme med håldäcksbjälklag (alt TermoDeck) och fasadelement. Ambitionen att optimera den disponibla uthyrningsbara ytan är såklart hög men lägenheterna i sig är oftast mindre i storleken och ska vara yteffektiva.

Ta del av vårt smörgåsbord av studentlägenheter, många gånger med livliga fasadytor, med ett fokus på energieffektivitet och ytor för gemenskap och samvaro.

I Gunnesbo, Lund,  levererade vi projektet Bautastenen 2012 som består av två huskroppar i två plan. Totalt blev det 70 lägenheter med en stomme med sandwichväggar och håldäck, med accentfärger vid dörrar och fönster.

I Sollentuna i kvarteret Tabellen finns 156 mindre lägenheter fördelade på 1 och 2 rum. Byggnaden är utförd med stomme och bärande fasad  och stomsystemet utnyttjas även för uppvärmning och ventilation genom så kallat TermoDeck. De fyra fasaderna sluter sig kring en atrium gård som rymmer byggnadens kommunikation, loftgångssystem och hisschakt. I entrévåningen inryms förutom lägenheter, tvättstuga och gemensamhetslokaler/café.

Kvarteret Forskningen (också kallat KTH Rocks) på Kungliga Tekniska högskolan är studentbostäder som dessutom ingår i KTH Live-in-Lab, en innovationsmiljö för forskning och utveckling av bygg och fastighet. Stommen består även här av TermoDeck och bärande fasader med grå infärgad betong i olika kulörer. Kvarteret Forskningen är dessutom också nominerat till Årets Bygge 2019.

I Stockholm har Strängbetong levererat stommen till studentbostäderna Alphyddan i Nacka. Byggnaden är 16 våningar hög och inrymmer 93 studentlägenheter. Ettelva Arkitekter vann en arkitekttävling med sitt förslag på en ”byggnad som har två tydliga men olika karaktärer, en mot gatan och en mot naturen. …”.

I Göteborg har vi levererat projektet Uddjaur som har 118 studentlägenheter där det också kommer att finnas förskola och studentcafé. De första flyttar in 2019.  Chalmers storsatsar  och planerar att bygga ca 1000 studentbostäder totalt  i sitt närområde fram till år 2022.

I vår pårbörjar Strängbetong montaget av ca 370 studentlägenheter i Linköping i området Colonia som redan idag har studentbostäder och som nu ska bli fler. Strängbetong ska leverera stommen till 374 studentlägenheter med projektnamnet Colonia 2. Lägenheterna kommer att fördelas på sju huskroppar norr respektive söder om det befintliga området. Inflyttningen är beräknad till juli 2020. Håldäcken som levereras till Colonia 2 är av typen HD/F 20- F155, en lättare platta med stora kanaler vilket reducerar kolidoxidutsläppen med ca 40 % jämfört med ordinarie stomme.

Mer information

Se fler bilder under Referenser:

Strängbetong Studios
Strängbetong har även tagit fram ett särskilt koncept för smålägenheter, Strängbetong Studios. Som utgångspunkt har vi fokuserat på  hållbarhet samt bygg och driftskostnader, utan att tumma på den kvalité och flexibilitet i fasadutförande. Resultatet är två hustyper, en korridorlösning samt ett loftgångshus.

Vill du veta mer om våra studentbostäder eller har frågor om stomme, fasadyta, dimensionering kontakta någon av våra affärsansvariga på Bostäder.

Läs också...