Föreläsning och filmpremiär på Brobyggardagen

Till den nya järnvägsbron i Härnösand levererar vi totalt 11 prefabricerde brobalkar som tillverkas vid vår produktionsanläggning i Långviksmon, utanför Örnsköldsvik.

Som en liten spektakulär avslutning hade vi premiär på vår film om gjutningen av brobalkarna till vårt kommande broprojekt i Härnösand.

Till den nya järnvägsbron i Härnösand levererar vi totalt 11 prefabricerde brobalkar som tillverkas vid vår produktionsanläggning i Långviksmon, utanför Örnsköldsvik.

En av fördelarna med prefabricerade brobalkar är den betydligt kortare montagetiden. Montage kan ske nätter och helger och på så vis minimeras påverkan på trafikflödet.

– Det är högt ställda krav från Trafikverket om minimala avstängningar av järnvägen under byggskedet. Man kommer endast att få stänga av all järnvägstrafik under max 2 helger. Då passar vår metod med prefab perfekt, säger Sven-Olof Enlund.

Montaget av bron över järnvägen i Härnösand sker  under vår 2019.

Undrar du hur gjutningen görs av en brobalk? Se filmen från vår produktionsanläggning i Långviksmon. Och träffa Dennis som har dimensionerat brobalkarna!

Mer information

Värt att veta om prefabricerade brobalkar
  • Tillverkas inomhus i en kontrollerad miljö
  • Kan levereras med räcken på kantbalkarna
  • Snabbt montage ca 20 min per balk
  • Monteras nattetid eller på en helg

Läs mer om våra lösningar för prefabricerade brobalkar.

Läs också...