1/8

2/8

3/8

4/8

5/8

6/8

7/8

8/8

Vård & Skola

Hägerneholmsskolan

Hägerneholmsskolan ligger mitt i Täby kommun. Skolan som började byggas sommaren 2017 rymmer totalt 700 barn och ligger i områdets centrum.

Skolans fasad har en speciell design med fönster i tre olika storlekar i ett oregelbundet mönster vilket ger varje vägg på Hägerneholmsskolan ett unikt utseende. Fönstrens placering gör att det krävs en särskild ritning för varje enskilt fasadelement som gjuts. Det är lite speciellt och kräver en del merjobb, men är det som utmärker gestaltningen. Fönstrens oregelbundna placering och uttryck gör att dagsljuset når långt in i lokalen och eftersom fönstren sitter på olika nivåer kan även de minsta barnen se ut.

Läs mer om Hägerneholmsskolan och korta byggtider samt om området Hägerneholm – en hållbar stadsdel växer fram.

Storlek: Skol- och förskolebyggnaden uppgår till totalt ca 9 600 kvm fördelade på 3 våningar.
Antal elever: Förskolan kommer inrymma 110 barn och skolan 600 elever i årkurs F-6.
Skolgård: Till skolbyggnaden kommer också en skolgård byggas, anpassad för såväl förskolan som skolan. Dessutom kommer en 5-manna konstgräsplan att anläggas.
Miljöcertifiering: Byggnaderna kommer bli miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad Guld.
Källa: arcona.se

 

Ladda ner PDF

Andra Vård & Skola